motive

Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 72017 Faktúra došlá 15. 8. 2017 došlé faktúry za júl 2017 Obec Kamienka 00329941   
Detail 334/2017/ORHC Zmluva Dodávateľské zmluvy 2. 8. 2017 Zmluva Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail 04 Zmluva Dodávateľské zmluvy 17. 7. 2017 Dodatok č. 04 k Zmluvám o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail 62017 Faktúra došlá 10. 7. 2017 došlé faktúry za jún 2017 Obec Kamienka 00329941   
Detail 93/2017/§54-PZ Zmluva Dodávateľské zmluvy 6. 7. 2017 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail 37717 Zmluva Dodávateľské zmluvy 26. 6. 2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474   
Detail 10/2016 Zmluva Dodávateľské zmluvy 12. 6. 2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.10/2016 uzavretej dňa 02.05.2017 Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail 52017 Faktúra došlá 9. 6. 2017 došlé faktúry za máj 2017 Obec Kamienka 00329941   
Detail 14/2017 Objednávka vyšlá 30. 5. 2017 Objednávka Medokom, s.r.o.    
Detail 15/2017 Objednávka vyšlá 30. 5. 2017 Objednávka INPRO POPRAD 36501476   
Detail 16/2017 Objednávka vyšlá 30. 5. 2017 Objednávka Andrej Mitura    
Detail 17 Objednávka vyšlá 30. 5. 2017 Objednávka J&J Holding, s.r.o.    
Detail 18/2017 Objednávka vyšlá 30. 5. 2017 Objednávka Anna Šalamanová    
Detail 19/2017 Objednávka vyšlá 30. 5. 2017 Objednávka Ing. Milan Štupák - IVS    
Detail 20/2017 Objednávka vyšlá 30. 5. 2017 Objednávka INPRO POPRAD 36501476   
Detail 21/2017 Objednávka vyšlá 30. 5. 2017 Objednávka INPRO POPRAD 36501476   
Detail 22/2017 Objednávka vyšlá 30. 5. 2017 Objednávka Slavomír Gluchman    
Detail 2017 Zmluva Dodávateľské zmluvy 24. 5. 2017 Dodatok ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 17.3.2017 Anna Matoľáková    
Detail 2017 Zmluva Dodávateľské zmluvy 19. 5. 2017 Zmluva o dielo o vykonaní prác podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka č.... Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail 42017 Faktúra došlá 12. 5. 2017 došlé faktúry za apríl 2017 Obec Kamienka 00329941   
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia

profil verejného obstarávateľa