motive

Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 20/2016 Objednávka vyšlá 11. 5. 2016 Objednávka D.J.K., s.r.o., prev. RZ Dunajec    
Detail 21/2016 Objednávka vyšlá 11. 5. 2016 Objednávka JUNO DS, s.r.o.    
Detail 22/2016 Objednávka vyšlá 11. 5. 2016 Objednávka PUĽS- Budova DJZ    
Detail 23/2016 Objednávka vyšlá 11. 5. 2016 Objednávka ADIN, s.r.o.    
Detail 24/2016 Objednávka vyšlá 11. 5. 2016 Objednávka František Hovanec    
Detail 25/2016 Objednávka vyšlá 11. 5. 2016 Objednávka Miroslav Jedinák    
Detail 26/2016 Objednávka vyšlá 11. 5. 2016 Objednávka Anna Šalamonová - Automix    
Detail 27/2016 Objednávka vyšlá 11. 5. 2016 Objednávka Andrej Mitura    
Detail 2016 Zmluva Dodávateľské zmluvy 5. 5. 2016 Zmluva o nájme bytu Martin Nestorík    
Detail 01/2016 Zmluva Dodávateľské zmluvy 28. 4. 2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2016 Dobrovoľný hasičský zbor Kamienka 001774746113   
Detail 3/2016 Zmluva Dodávateľské zmluvy 27. 4. 2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2016 TJ MIER, Kamienka 42237777   
Detail 22016 Zmluva Dodávateľské zmluvy 26. 4. 2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2016 Gréckokatolícka charita 35514388   
Detail 2016 Zmluva Dodávateľské zmluvy 21. 4. 2016 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty o.z. 42035287   
Detail 18/025/08 Zmluva Dodávateľské zmluvy 20. 4. 2016 Zmluva o termínovanom úvere Prima banka Slovensko, a. s. 31575951   
Detail 18/003/15 Zmluva Dodávateľské zmluvy 20. 4. 2016 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) Prima banka Slovensko, a. s. 31575951   
Detail 12016 Zmluva Dodávateľské zmluvy 18. 4. 2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2016 Dobrovoľný hasičský zbor Kamienka 001774746113   
Detail 142016 Objednávka vyšlá 8. 4. 2016 Objednávka FYRE SYSTEM    
Detail 152016 Objednávka vyšlá 8. 4. 2016 Objednávka L-DEN Slovakia    
Detail 162016 Objednávka vyšlá 8. 4. 2016 Objednávka AUTODOPRAVA    
Detail 2016 Zmluva Dodávateľské zmluvy 6. 4. 2016 Kúpna zmluva Mgr. Mária Bittnerová, rod. Hrebíková a Helena Študencová, rod. Hrebíková    
Predošlá  | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  Ďalšia

profil verejného obstarávateľa