motive

Aktuality

Aktuality

Ukončenie rekonštrukcie KD 2017
7. 9. 2017

Ukončenie rekonštrukcie KD 2017

Dňa 11.8.2017 bola ukončená rekonštrukcia KD. Touto cestou chcem poďakovať za prevedené rekonštrukčné práce firme Ing. Milan Štupák- IVS, Nová Ľubovňa a tiež chcem poďakovať za vypracovanie vizualizácie, realizačný projekt a celkovú architektúru revitalizácie vnútorných priestorov kultúrneho domu nášmu rodákovi Ing. arch. Jurajovi Konevalovi.
Ing. Juraj Jedinák, starosta obce. viac


Pečenie nalešnikov 2017 Hniezdne
7. 9. 2017

Pečenie nalešnikov 2017 Hniezdne

Touto cestou sa chcem poďakovať za účasť a skvelú reprezentáciu našej NAJ DEDINKY SLOVENSKA KAMIENKY na súťaží okolitých obci v pečení placiek - Nalešnik na podujatí Nestville Chopper fest 2017. Poďakovanie patrí: p. Oľge Sivuľkovej, Helene Glosíkovej, Darine Horendžákovej a p. poslancovi Stanislavovi Sivuľkovi. Obec Kamienka, NAJ DEDINKA SLOVENSKA získala na tomto podujatí 3. miesto. BLAHOŽELÁM
Ing. Juraj Jedinák, starosta obce viac


Oprava kanalizácie ZŠ
7. 9. 2017

Oprava kanalizácie ZŠ

V dňoch 28. a 29. 8. 2017 bola odstránená porucha "havarijný stav" odpadovej kanalizácie ZŠ s MŠ v Kamienke. Ďakujeme poslancom OZ za schválenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na odstránenie havarijného stavu kanalizácie ZŠ s MŠ v Kamienke.
Ing. Juraj Jedinák, starosta obce. viac


Oslavy SNP 2017
7. 9. 2017

Oslavy SNP 2017

Dňa 28.8.2017 sa uskutočnil pietny akt kladenia venca k pomníku padlých 1. a 2. svetovej vojny pri príležitosti 73. výročia SNP. Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a prišli vzdať úctu padlým počas 1. a 2. svetovej vojny pri príležitosti osláv SNP.
Ing. Juraj Jedinák, starosta obce. viac


Skrašlenie okolia
7. 9. 2017

Skrašlenie okolia

Ďakujeme veľmi pekne za skrášlenie okolia pri moste na nižnom konci našim občanom a to: Jurajovi Bulinskému s manželkou, Mikulášovi a Milanovi Lichvárovým.
Ing. Juraj Jedinák, starosta obce. viac


VAŽENY KAMJUNČANE, RODACI, PRIJATELE
4. 9. 2017

VAŽENY KAMJUNČANE, RODACI, PRIJATELE

Dnes okolo poludňa byli oficialňi vyhološeny vysledky hlasovaňa za NAJ DEDINKU SLOVENSKA. Podľa vašych i našych očekavaň ša naj dedinkom Slovenska stala KAMJUNKA, za što patrit všytkym našym obyvateľam, rodakam, prijateľam velike poďakovaňa. Ďakyjeme zo serdca za každyj jeden holos, kotryj ste pyslali našyj dediňi a ťiž za sudržnosť a aktivitu pri nakručaňu relaciji.
Ing. Juraj Jedinák, starosta obce viac


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
14. 8. 2017

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § n21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa
od 11. augusta 2017 od 10:00 hod. do odvolania.
viac


Vysylaňa - NAJ DEDINKA SLOVENSKA
7. 8. 2017

Vysylaňa - NAJ DEDINKA SLOVENSKA

VAŽENY KAMJUNČANE. Relacija NAJ DEDINKA SLOVENSKA z Kamjunky bude vysylana už v najbližšu pjatnicu 11. avgusta 2017 na RTVS . A nezabuďte hlasovati za Kamjunku na interneti. viac


POZVÁNKA - DUBNE CUP
4. 8. 2017

POZVÁNKA - DUBNE CUP

Obec Kamienka v spolupráci s TJ Mier Kamienka srdečne pozývajú priaznivcov volejbalu na XV. ročník športového podujatia DUBNE CUP 2017. Podujatie sa začína v nedeľu 6. augusta 2017 o 10.00 h v kultúrno-športovom areáli DUBNE, kde sa bude súťažiť vo volejbale mix. Organizátori srdečne pozývajú širokú verejnosť - hráčov i divákov.
viac


HLASUJEME - NAJ DEDINKA SLOVENSKA
18. 7. 2017

HLASUJEME - NAJ DEDINKA SLOVENSKA

Vážení priatelia, až do 31.8.2017 môžete hlasovať za Kamienku ako NAJ DEDINKU SLOVENSKA.
viac

Predošlá  | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  Ďalšia