motive

Aktuality

Aktuality

Oslavy SNP 2017
7. 9. 2017

Oslavy SNP 2017

Dňa 28.8.2017 sa uskutočnil pietny akt kladenia venca k pomníku padlých 1. a 2. svetovej vojny pri príležitosti 73. výročia SNP. Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a prišli vzdať úctu padlým počas 1. a 2. svetovej vojny pri príležitosti osláv SNP.
Ing. Juraj Jedinák, starosta obce. viac


Skrašlenie okolia
7. 9. 2017

Skrašlenie okolia

Ďakujeme veľmi pekne za skrášlenie okolia pri moste na nižnom konci našim občanom a to: Jurajovi Bulinskému s manželkou, Mikulášovi a Milanovi Lichvárovým.
Ing. Juraj Jedinák, starosta obce. viac


VAŽENY KAMJUNČANE, RODACI, PRIJATELE
4. 9. 2017

VAŽENY KAMJUNČANE, RODACI, PRIJATELE

Dnes okolo poludňa byli oficialňi vyhološeny vysledky hlasovaňa za NAJ DEDINKU SLOVENSKA. Podľa vašych i našych očekavaň ša naj dedinkom Slovenska stala KAMJUNKA, za što patrit všytkym našym obyvateľam, rodakam, prijateľam velike poďakovaňa. Ďakyjeme zo serdca za každyj jeden holos, kotryj ste pyslali našyj dediňi a ťiž za sudržnosť a aktivitu pri nakručaňu relaciji.
Ing. Juraj Jedinák, starosta obce viac


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
14. 8. 2017

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § n21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa
od 11. augusta 2017 od 10:00 hod. do odvolania.
viac


Vysylaňa - NAJ DEDINKA SLOVENSKA
7. 8. 2017

Vysylaňa - NAJ DEDINKA SLOVENSKA

VAŽENY KAMJUNČANE. Relacija NAJ DEDINKA SLOVENSKA z Kamjunky bude vysylana už v najbližšu pjatnicu 11. avgusta 2017 na RTVS . A nezabuďte hlasovati za Kamjunku na interneti. viac


POZVÁNKA - DUBNE CUP
4. 8. 2017

POZVÁNKA - DUBNE CUP

Obec Kamienka v spolupráci s TJ Mier Kamienka srdečne pozývajú priaznivcov volejbalu na XV. ročník športového podujatia DUBNE CUP 2017. Podujatie sa začína v nedeľu 6. augusta 2017 o 10.00 h v kultúrno-športovom areáli DUBNE, kde sa bude súťažiť vo volejbale mix. Organizátori srdečne pozývajú širokú verejnosť - hráčov i divákov.
viac


HLASUJEME - NAJ DEDINKA SLOVENSKA
18. 7. 2017

HLASUJEME - NAJ DEDINKA SLOVENSKA

Vážení priatelia, až do 31.8.2017 môžete hlasovať za Kamienku ako NAJ DEDINKU SLOVENSKA.
viacNAJ DEDINKA SLOVENSKA - nedeľa
18. 7. 2017

NAJ DEDINKA SLOVENSKA - nedeľa

V dňach 14., 15. i 16. jula 2017 ša v našyj obci nakručala relacija NAJ DEDINKA SLOVENSKA, do kotroj ša zapojilo mnoho dobrovoľnikyv – obyvateľiv i rodakyv z Kamjunky i mnoho hostiv z inšych dedin. Byli to nezabudnuteľny tri dny, počas kotrych sme ša cila dedina dali dokupy a aj vďaka tomu vznikli historicky zabery i zaznamy nelem pro sučasnu generaciju, ale hlavňi pro budučy generaciji.
Spoločňi zme mily našy obyvatele na vysokoj urovňi spropagovali našu Kamjunku a vytvorili ďilo nevyčisliteľnoj hodnoty, zašto by jem ša vam v meňi svojim i v meňi obecnoho zastupiteľstva chťiv što najserdečňiše poďakovati a vysloviti vam všytkym veliku poklonu. Bylo užasne sledovati ochotu všytkych vas pomočy, jak ste z každoj strany prichodili v krojach, v uniformach, z pachňačyma kamjunskyma pjirohami, za špivu našych šuvnych kamjunskych špivanok a jak ste ša hordo holosili ku našym zvykam i obyčajam, ku rodnyj Kamjunci.
Želam vam mily našy obyvatele, žeby vam pan Byh totu vašu ochotu i oduševňiňa vynahorodiv stonasobňi a iščy raz všytkym vam, vašym pribuznym, prijateľam i znamym zo ščyroho serdca ďakyju. Mnohaja i blahaja ľita vinčyju cilyj Kamjunci.
Ing. Juraj Jedinák, starosta obce.
viac


JDS - pečenie kamienskych pirohov
18. 7. 2017

JDS - pečenie kamienskych pirohov

Srdečné poďakovanie patrí všetkým dôchodcom za pečenie pirohov pre reláciu NAJ DEDINKA. viac

Predošlá  | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  Ďalšia