motive

Aktuality

Aktuality

3. ročník Spomienkového turistického pochodu
31. 10. 2017

3. ročník Spomienkového turistického pochodu

8.10.2017 Obec Kamienka a TJ Mier Kamienka zorganizovali pre milovníkov turistický 3. ročník spomienkového turistického pochodu.
Na trase Kamienka - Veľký Lipník cez Veterný vrch (nadmorská výška 1 112m.) za sprievodu a odborného výkladu nášho konateľa Tisiny s.r.o. Ing. Slavomíra Vislockého a odborného lesného hospodára Ing. Jána Bittnera, sme mali jedinečnú príležitosť prejsť a vidieť naše lesy a pozemky v katastri Veľký Lipník, ktorých vlastníkom je Obec Kamienka.
Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa pochodu zúčastnili a tiež Ing. Vislockému a Ing. Bittnerovi za sprievod a odborný výklad počas trasy a poslancom OZ za prípravu občerstvenia po skončení pochodu na amfiteátri Dubne.
Ing. Juraj Jedinák, starosta obce viac


10. ročník dňa otvorených dverí PSK
31. 10. 2017

10. ročník dňa otvorených dverí PSK

Počas tohto podujatia na Úrade PSK naša obec prezentovala Obec Kamienku ako Naj dedinku Slovenska a v spolupráci s Ľubovnianskym osvetovým strediskom sme dôstojne prezentovali našu obec, jej zvyky, kultúru, drotárstvo a folklór.
Srdečne ďakujeme všetkým zúčastneným za skvelú prezentáciu našej obce.
Ing. Juraj Jedinák, starosta obce. viac


Október - mesiac úcty k starším
6. 10. 2017

Október - mesiac úcty k starším

Október je mesiac, ktorý je jedným z troch posledných v mesiaci, možno už trochu chladný, a však spolu s mesiacom máj, skrýva v sebe asi najväčšie čaro ročného obdobia. Hýri pestrými farbami a padajúcim farebným lístím.
Október je mesiacom úcty k starším.
„Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta k naším otcom a k naším mamám. K naším prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené.“ viac


3. ročník Spomienkového turistického pochodu
29. 9. 2017

3. ročník Spomienkového turistického pochodu

Obec Kamienka a TJ "Mier" Kamienka organizujú 3. ročník "SPOMIENKOVÉHO TURISTICKÉHO POCHODU".
Pochod je naplánovaný na 8. októbra 2017.
Registrácia účastníkov bude 8. októbra 2017 o 11.00 hod. pred budovou amfiteátra DUBNE.
Štart pochodu je naplánovaný na 11.30 hod. od amfiteátra DUBNE.

viac


Ukončenie rekonštrukcie KD 2017
7. 9. 2017

Ukončenie rekonštrukcie KD 2017

Dňa 11.8.2017 bola ukončená rekonštrukcia KD. Touto cestou chcem poďakovať za prevedené rekonštrukčné práce firme Ing. Milan Štupák- IVS, Nová Ľubovňa a tiež chcem poďakovať za vypracovanie vizualizácie, realizačný projekt a celkovú architektúru revitalizácie vnútorných priestorov kultúrneho domu nášmu rodákovi Ing. arch. Jurajovi Konevalovi.
Ing. Juraj Jedinák, starosta obce. viac


Pečenie nalešnikov 2017 Hniezdne
7. 9. 2017

Pečenie nalešnikov 2017 Hniezdne

Touto cestou sa chcem poďakovať za účasť a skvelú reprezentáciu našej NAJ DEDINKY SLOVENSKA KAMIENKY na súťaží okolitých obci v pečení placiek - Nalešnik na podujatí Nestville Chopper fest 2017. Poďakovanie patrí: p. Oľge Sivuľkovej, Helene Glosíkovej, Darine Horendžákovej a p. poslancovi Stanislavovi Sivuľkovi. Obec Kamienka, NAJ DEDINKA SLOVENSKA získala na tomto podujatí 3. miesto. BLAHOŽELÁM
Ing. Juraj Jedinák, starosta obce viac


Oprava kanalizácie ZŠ
7. 9. 2017

Oprava kanalizácie ZŠ

V dňoch 28. a 29. 8. 2017 bola odstránená porucha "havarijný stav" odpadovej kanalizácie ZŠ s MŠ v Kamienke. Ďakujeme poslancom OZ za schválenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na odstránenie havarijného stavu kanalizácie ZŠ s MŠ v Kamienke.
Ing. Juraj Jedinák, starosta obce. viac


Oslavy SNP 2017
7. 9. 2017

Oslavy SNP 2017

Dňa 28.8.2017 sa uskutočnil pietny akt kladenia venca k pomníku padlých 1. a 2. svetovej vojny pri príležitosti 73. výročia SNP. Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a prišli vzdať úctu padlým počas 1. a 2. svetovej vojny pri príležitosti osláv SNP.
Ing. Juraj Jedinák, starosta obce. viac


Skrašlenie okolia
7. 9. 2017

Skrašlenie okolia

Ďakujeme veľmi pekne za skrášlenie okolia pri moste na nižnom konci našim občanom a to: Jurajovi Bulinskému s manželkou, Mikulášovi a Milanovi Lichvárovým.
Ing. Juraj Jedinák, starosta obce. viac


VAŽENY KAMJUNČANE, RODACI, PRIJATELE
4. 9. 2017

VAŽENY KAMJUNČANE, RODACI, PRIJATELE

Dnes okolo poludňa byli oficialňi vyhološeny vysledky hlasovaňa za NAJ DEDINKU SLOVENSKA. Podľa vašych i našych očekavaň ša naj dedinkom Slovenska stala KAMJUNKA, za što patrit všytkym našym obyvateľam, rodakam, prijateľam velike poďakovaňa. Ďakyjeme zo serdca za každyj jeden holos, kotryj ste pyslali našyj dediňi a ťiž za sudržnosť a aktivitu pri nakručaňu relaciji.
Ing. Juraj Jedinák, starosta obce viac

Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia